Talli

Lumokuun tallilla tarjotaan nykyaikaista pihattoasumista. Tallillamme on kaksi erillistä pihattolaumaa ja lisäksi tallilla on kuusi karsinaa, jotta hoitotoimenpiteet onnistuvat mahdollisimman mukavasti. Tallissa on myös pesupaikka, WC, tallitupa sekä varustehuone.

Tilallamme on peltopinta-alaa noin 20 hehtaaria. Tuotamme hevosille heinät itse ja osa pelloista sijaitsee tallinyhteydessä. Tämä mahdollistaa laidunalueiden käytön niin, että pihatot ovat hevosten käytössä myös laidunkauden aikaan. Talviaikaan on kummassakin pihatossa tarhatilaa runsaasti!

Pihattotarhoissa on heinätin automaatit, joten hevosille on tarjolla heinää 10kertaa vuorokaudessa. Pihatoissa on myös lämpenevät paljut, joten sulavesi on saatavilla koko ajan.  

Tallipaikkalaisillemme on käytettävissä maneesi sekä upea rantakenttä. Valmennuksia tallillamme on säännöllisesti saatavilla ja hevosten kengityksestä huolehtii CE-F kengitysseppä. Tallillamme on myös maastoilu mahdollisuuksia!

Meiltä on mahdollisuus myös vuokrata hevoskuljetuskoppia.

Tallimme on SRL:n hyväksymä jäsentalli!